top of page

Klimatizácia

Klimatizácia je neodmysliteľnou súčasťou dnešných automobilov. Preto jej treba venovať pozornosť počas celého roka. Pravidelnou recykláciou chladiva (každé 2 roky) zabránime opotrebovaniu vnútornych častí  čerpadla klimatizácie a ostatných dielov. Z híadiska povoleného úniku hovoríme o 10% chladiva ročne, pri úbytku 50% klimatizácia prestáva fungovať. Ďalším podstatným úkonom je dezinfekcia výparníka a výduchov. Stálou zmenou teplôt v systéme dochádza k tvorbe baktérii a možných plesní. Preto ak vozíte deti, je dobre pravidelne dezinfikovať systém a meniť kabínový filter.

bottom of page